No.218, Ln. 190, Dianyan Rd., Yangmei City, Taoyuan County 326, Taiwan (R.O.C.)
Tel: 886-3-490-2180Fax: 886-3-490-2160www.gnpack.com.tw